Gjuteriverken kan hjälpa dig
att minska dina komponentkostnader,
ibland drastiskt, på åtminstone 7 olika sätt!

 

1.

Tack vare vårt nätverk av olika leverantörer i både Europa och Fjärran Östern kan vi normalt hitta en leverantör som är billigare än din nuvarande leverantör och till minst lika bra kvalitet som idag!

 

2.

Våra teknikavdelningar både i Europa och Kina kontrollerar dina nuvarande produkt-specifikationer så att de verkligen tar tillvara möjligheterna inom den senaste utvecklingen inom gjuteri- och smides-teknik. Det kan t ex vara att du idag anger onödigt snäva toleranser – tusendelar istället för hundradelar kan kosta stora pengar!
 

3.

Våra teknikavdelningar har koll på den senaste utvecklingen både inom gjuteri- och smides-tekniken. Idag svetsas många produkter fortfarande av gammal
vana men som idag skulle kunna gjutas eller smidas till långt bättre produktionsekonomi.

 

4.

Modern gjutnings- och smidesteknik möjliggör även framtagning av ämnen mycket nära slutproduktens profil (se rullhållaren ovan) istället för att starta med ett massivt stångämne och
sedan via traditionell maskinbearbetning ta fram detaljen. Du spar både material- och arbetstidskostnader.
 

5.

Vi kan hålla avropslager av tillverkade detaljer för att garantera leverans-säkerheten. Du behöver inte riskera att få prod-uktionsstörningar. Vi garanterar logistikkedjan!

 

6.

Att gå från en känd trygg leveranskvalitet hos en svensk eller tysk leverantör till t ex en kinesisk, turkisk eller polsk leverantör kan för många innebära ”fjärilar i magen”. Det är definitivt inte bara att hitta en fabrik och skriva avtal – det vet många av egna bittra erfarenheter. Tack vare vår mångåriga erfarenhet är det otroligt sällan vi får reklamationer i denna flyttprocess.
 

7.

Vi gör även monterings-arbetet billigare. Tack vare vårt globala nätverk kan vi även ta hand om bearbetning, montering, målning och annan ytbehandling.