Vårt nya helhetskoncept


Vårt dotterbolag SMTI möjliggör vårt nya koncept:

Vi formar metaller till färdig slutprodukt!


Vi gjuter, smider eller svetsar (alt kombinerar) din konstruktion
som ger bäst produktionsekonomi.


Vi kan även göra kompletta monteringsarbeten där våra
komponenter helt eller delvis ingår.

 

Exempel på branscher där vårt helhetskoncept nyttjas:


  Tillverkningsindustrin

  Järnvägsindustrin

  Entreprenadindustrin

  Entreprenadindustrin