Konstruktion


För att uppnå optimal produktionsekonomi krävs ibland viss omkonstruktion för befintliga konstruktioner. Speciellt vid användning av ny produktionsteknik t ex att gå från en svetsad konstruktion till en gjuten.


Våra teknikavdelningar både i Europa och Kina finner ofta att nuvarande produktspecifikationer lider av ”överkonstruktion”. Det kan t ex vara att man idag anger onödigt snäva toleranser – tusendelar istället för hundradelar kan kosta stora pengar!


Vi arbetar med:
SolidWorks 3D CAD
SolidWorks Simulation FEM-hållfasthetsberäkningssystem