Smide


Modern smidesteknik möjliggör framtagning av ämnen mycket nära slutproduktens profil istället för att starta med ett massivt stångämne och sedan via traditionell maskinbearbetning ta fram detaljen. Man spar både material och arbetstidskostnader.


• Sänksmide
• Friformssmide
• Hejarsmide
• Precisionssmide
• 100 g – 10 ton